En ny australiensisk studie har funnit att ett stabilt liv i egen lägenhet är viktigare än att jaga efter bättre läkemedel.

Forskaren Graeme Browne säger att personer som bor i egen lägenhet har mer stödjande sociala kontakter är de som bor i gruppboenden.

Han säger att det är viktigt för forskare att lyssna till personer med schizofreni snarare än att studera deras liv på avstånd.

"Jag kunde inte finna någon studie där faktiskt brukare intervjuades" sade han. Jag tror att inkludera folk med psykiska sjukdomar i alla processer av psykiatrisk vård är viktigt.

En översikt av litteraturen från olika länder indikerar att vid psykisk sjukdom är gruppboende den minst eftersträvansvärda boendeformen medan eget boende är den mest eftersträvansvärda.

I den australiensiska studien ingick 3231 personer med schizofreni, varav 3033 i eget boende och 201 personer i gruppboende.

n jämförelse mellan grupperna visade på ingen skillnad i psykiatriska symptom, men personer i gruppboende hade mindre socialt stöd, meningsfyllda aktiviteter och arbete samt även sämre allmän funktionsförmåga.

Dessa fynd motsäger den allmänna uppfattningen att personer med schizofreni söker sig till gruppboende p.g.a sitt handikapp och belyser ett område att förändra i den psykiatriska öppenvården.

Kommentar:

Jag har alltid varit kritisk till gruppboende. Alltid är väl någon i sämre skick och påverkar de övriga negativt. Jag misstänker att en undersökning skulle kunna visa att de på gruppboende har ofta anhöriga, som endera är väldigt oroliga av sig eller ointresserade av att erbjuda det stöd som eget boende kräver. För att eget boende skall fungera bra för alla krävs nog öppenvårdsteam, vilket inte finns överallt idag.

Källa:

Nursing & Health Sciences 6 37 (2004)

Du har inte rätt att posta kommentarer