Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

Under vissa förutsättningar kan även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreda klagomål efter det att patienten har vänt sig till vården eller patientnämnden.

Men IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-12-19 15:34
Tidigare gjordes 400 anmälningar mot psykiatrin hos Ivo, men i 97 % av fallen ansågs inte psykiatrin ha gjort fel. Nu kommer säkert anmälningarna till Ivo minska drastiskt till kanske 50 - 100 per år.

Du har inte rätt att posta kommentarer