I Sverige har vi brist på psykiatriker, men ändå har vi 1531 i yrkesverksam ålder.

Annat är det i det afrikanska landet Ghana med 20,4 miljoner innevånare.

De har 7 psykiatriker i yrkesverksam ålder, men också 9 som är pensionerade.

Trots detta tar Ghana emot patienter från omgivande länder.

Läs mer på GhanaWeb.

Du har inte rätt att posta kommentarer