Psykisk ohälsa är ett vida utbrett problem i dagens samhälle och psykiatriska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, skriver professorer, docenter och verksamhetschefer.

Vad som behövs är avsevärt fler legitimerade psykologer till primärvården vilka ska genomföra evidensbaserade behandlingar.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-07-16 20:33
Tycker detta luktar en amerikanisering av psykvården dvs huvudresurserna ges till de psykiskt friska som av någon anledning inte är på topp t.ex pga taskig chef. Primärvården skall remittera psykiskt sjuka till psykiatrin, som behandlar dem där. Sedan återstår en grupp med milda psykiska besvär, där evidensbaserad psykoterapi saknar effekt för att symptomen är för lindriga. Viktigt för primärvården är också upptäcka lindriga symptom som kan vara tecken på allvarlig psykisk sjukdom, men de skall till psykiatrin eftersom det är allvarligt. Gissar att en psykolog på vårdcentralen får mest ta hand om jobbiga personer som läkarna inte orkar med. Tror det är bättre med fler psykologer på sjukhusen och till de verkligen sjuka. Det är viktigt att vara medveten att bäst effekt får nästan alltid de som är sjukast. Det gäller läkemedel och säkert också psykoterapi.

Du har inte rätt att posta kommentarer