Kriminaliteten bland psykiskt sjuka har inte ökat generellt som en effekt av att mentalsjukhusen stängts enligt en avhandling av Per Bülow.

Under 1980-talet stängdes de gamla stora mentalsjukhusen och ersattes av gruppboenden och dagaktiviteter.

Per Bülow har i 15 år följt en stor grupp, 138 personer, som vårdades på ett mentalsjukhus 1984.

Hans resultat visar att såväl kriminalitet som dödlighet har minskat i den undersökta gruppen.

Användningen av psykofarmaka har ökat dramatiskt: sömnmedel med 70 procent, lugnande medel med 100 procent och litium (ett humörstabiliserande medel) med nära 300 procent!

Insatser av typen psykoterapi och stödsamtal har minskat kraftigt.

Diagnostiken är en svag punkt. Diagnoser som förändras över tiden, är så hög som 71 procent!

Det betyder att en stor majoritet av patienterna har fått flera olika diagnoser under vårdtiden.

Läs mer i pressmeddelandet

Du har inte rätt att posta kommentarer