Region Västmanland gör en flerårig satsning på mer forskning inom psykiatri.

Syftet är att underlätta rekrytering och samtidigt förbättra vården och omhändertagandet av patienter.

- Vi har sett att kliniker som börjar med forskning också får till stånd en mer omfattande verksamhetsutveckling. Det handlar om att medarbetarna börjar titta på den egna verksamheten med en kritisk blick och efterfrågar evidens för olika insatser, säger Kent Nilsson, professor.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Du har inte rätt att posta kommentarer