Rädslan för att utsättas för våld och hot ökade hos 40 procent av personalen

Nu inför även psykatrin i Uppsala patientjournal på nätet.

Men forskning visar att det skapar upplevd otrygghet hos vårdpersonalen. 

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2018-10-03 20:47
De senaste åren har jag märkt att personalen på psykiatrimottagningar skyddar sig allt mera med skyddsutrustningar.
Helene
#2 Helene 2018-10-03 19:22
De verkar va tuffa dem.Blir rädd för en journal ....SKRATT RETANDE!
Admin1
#1 Admin1 2018-10-03 17:43
Alla skall kanske inte få läsa sin e-journal t.ex om man varit dömd för våld. Det är ju inte enbart personalen utan även anhöriga, som kan vara rädda. Risken om man inte gör något är att journalerna blir censurerade och vissa saker som kanske kan vara viktiga senare blir bortglömda. Vissa nackdelar finns med e-journal och att 40 % idag är rädda är ju inte bra.

Du har inte rätt att posta kommentarer