Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin i Sverige har gett sin syn på den vård de fått, i en enkät samordnad av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Överlag är upplevelsen positiv, framför allt inom öppenvården.

Inom den öppna vuxenpsykiatrin uppger 8 av 10 att de skulle rekommendera mottagningen till någon annan i samma situation, och majoriteten känner sig bemötta med respekt.

Resultatet i Uppsala län ligger nära genomsnittet nationellt.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Slutenvård och rättspsyk för sämre betyg enligt Dagens Medicin.