Alla får inte effekt av sin behandling och andra avbryter behandlingen själv och får psykoser.

Många har svårt att arbeta och sociala svårigheter och behöver hjälp med det.

Tiden för obehandlad psykos bör kortas ner genom att familjen bör känna igen sjukdomen.

Sedan de som nyss insjuknat måste förstå att de måste fortsätta behandlingen  för att inte bli sjukare.

Läs mer hos Psychiatric Times.