Samtidigt som den psykiska ohälsan bland läkare fortsätter öka stänger Ersta psykiatriska klinik – som i mer än 50 år haft uppdraget att hjälpa just sjukvårdspersonal – nu för gott.

Bland läkarna på kliniken är besvikelsen stor – liksom oron för patienterna.

Sammanlagt har kliniken drygt 2 000 patienter.

Läs mer hos Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer