När det gäller befolkningens hälsa läggs ofta ansvaret på hälso- och sjukvård.

Detta trots att vi vet att mycket av det som formar hälsan sker långt utanför vårdens räckhåll.

Skolgång, rörelsevana, ensamhet, jämställdhet, utanförskap, föräldrarnas utbildningsnivå – listan på samhällsfaktorer som påverkar hur vi svenskar mår är lång.

Läs mer i Dagens Medicin. Tack Geta för tipset!

Kommentarer   
Amandara
#3 Amandara 2019-06-30 17:01
Jag tycker inte att vården har huvudansvaret för ens hälsa. Det har man själv och har aldrig varit på annat sätt. Det är en myt. Sjukvården ger minsta möjliga stöd.
Geta
#2 Geta 2019-06-27 19:29
Det har kommit fram att invandrare som var friska, när de kom till Sverige blir sjuka efter några år. Livet här är inte hälsosamt för dem.
Admin1
#1 Admin1 2019-06-27 19:25
Individen har ett stort ansvar för sin hälsa och att ha goda livsvanor. I uländer där folk halvsvälter är de friskare och högt blodtryck och typ 2 diabetes finns knappt. Sedan är det lätt att glömma hemtjänsten som vårdar de äldre som bor hemma (117 000 personer). De har också undersköterskor, distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Vad gäller psykiatri är den kommunala psykiatrin mycket större än den landstingets psykiatri. De har hand om gruppboendena, som ersatt mentalsjukhusen, men också annat som boendestöd, sysselsättning och personligt ombud. De är nog flera gånger större i vårdtid än normala psykiatrin, men de kompenserar för handikappen mest.

Du har inte rätt att posta kommentarer