Tre forskningsprojekt inom psykiatriområdet får ta del av en testamenterad gåva på 1,7 miljoner kronor.

Ett område är schizofreni.

– Patienter med tidigt debuterad psykos har ofta dålig prognos och är ofta livslångt beroende av vård. Genom ökad kunskap kan vi förbättra den diagnostiska processen och därmed möjligheten till rätt behandling, ökad funktion och livskvalitet. Mer kunskap inom området är därför mycket välkommet och intressant, säger Mari Kampf Westerberg, chef för division psykiatri och funktionshinder på Region Sörmland.

Läs mer i ekuriren.

Du har inte rätt att posta kommentarer