Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar, och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling.

Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar.

Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer