Patient Talks Anders Åkesson samtalar med Schizofreniförbundets 1e Vice Ordförande Lennart Lundin om hur vården av personer med svårare psykisk sjukdom kan bli bättre och mer kunskapsstyrd.

Du har inte rätt att posta kommentarer