Inom allmänpsykiatrin finns i dag cirka 2 900 fastställda vårdplatser i landet, som dessutom prioriteras till patienter där slutenvård sannolikt är negativt.

Hur ska då en person i Sverige kunna få den slutenvård som hen upplever sig behöva?

En möjlighet är att begå ett brott som kan leda till dom om rättspsykiatrisk vård.

I mitten av 1930-talet allokerades cirka 35 procent av alla sjukvårdsresurser till psykiatrin, i dag kanske 5 procent.

Naturligtvis har detta fått konsekvenser.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer