Den politiska ledningen för Region Värmland vill undersöka förutsättningarna för att införa vårdval inom psykiatrin.

Förhoppningen är att tillgängligheten ska öka om fler får möjlighet att etablera sig.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer