Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur de nationella kvalitetsregistren inom psykiatrin ska kunna förbättras och bli mer användbara.

I dag har de flesta register inom det här området brister.

Läs mer hos Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer