ST-läkarna Ana Rita Vieira Monteiro och Jennifer Sjödin är årets mottagare av Cullbergstipendiet.

Cullbergstipendiet finansieras av stiftelsen Natur & Kultur och är uppkallat efter initiativtagaren Johan Cullberg.

Det delas ut till psykiatrer eller läkare under specialistutbildning i psykiatri för utlandsvistelser under två till fyra veckor i syfte att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer