Under 2021 skickade PsykosR ut ett antal frågor till 30 enheter som erbjuder psykosvård i Sverige.

Syftet var att uppdatera information om psykosvården som ett komplement till annan data som samlas in av myndigheter och kvalitetsregister.

Informationen är viktig i pågående arbete med införande och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och vård- och insatsprogram för schizofreni och liknande tillstånd.

De flesta enheter (19 stycken) har en särskild rutin för att arbeta med patienter som är förstagångsinsjuknade i psykos och deras närstående.

Läs informationen som pdf-fil.

Du har inte rätt att posta kommentarer