Dalasamverkan har bestämt att Region Dalarna under våren ska ta nya tag för att skapa bättre arbetsmiljö och korta köerna till vuxenpsykiatrin samt barn- ochungdomspsykiatrin.

Politikerna bjuder nu in chefer och övrig personal till ett utvecklingsarbete där också politiken ska delta.

Läs mer hos SVT Nyheter.