Fortsatt bristande krisberedskap, försämrad psykisk hälsa under pandemin, fler som behöver långvarigt ekonomiskt bistånd.

Det är några av iakttagelserna i Socialstyrelsens senaste lägesrapport om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer