Efter mer än 100 år av neurovetenskaplig forskning är psykiska sjukdomar fortfarande en av de minst förstådda och svåraste att lindra.

Enligt OECD är psykisk ohälsa en av de främsta orsakerna till funktionshinder.

Den romerske kejsaren Marcus Aurelius brukade säga att det som får oss att lida inte är vad som händer oss utan hur vi ser på det.

Läs mer hos El Pais.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2022-04-06 13:59
Jo, ett svårare sjukdomsförlopp går att framkalla själv t.ex genom att avbryta medicineringen och få psykoser eller med missbruk, som ger psykoser. Missbrukare brukar dock få depåinjektioner ofta som ett skydd, men inte alla.
Geta
#2 Geta 2022-04-06 13:56
De flesta av oss med diagnosen schizofreni hade inte en aning om vad schizofreni var innan vi insjuknade. Därför har vi inte själva framkallat ett svårare sjukdomsförlopp. Vi har fått tacka och ta emot bara.
Admin1
#1 Admin1 2022-04-06 13:39
Kejsaren var på rätt spår. Han verkar KBT inriktad dvs att ändra sitt sätt att tänka om sina problem. De med PTSD och schizofreni är sjukare än andra pga återkommande skräck. Missbrukare är också sjukare pga självframkallade psykoser. Sedan finns det en liten grupp av ältare, som är som jag ser det en form av psykisk självskadare. Kanske en del har OCD som delvis kan medicineras, men här kanske en psykolog kan också vara till hjälp.

Du har inte rätt att posta kommentarer