Genom att följa de basala hygienrutinerna kan du som arbetar i funktionshinderomsorgen skydda dig själv och personer du möter från att bli sjuka.

Att involvera brukarna i smittskyddsarbetet är också en viktig del i arbetet.

I vårt nya tema hittar du samlad information inom området.

Läs mer i Kunskapsguiden.

Du har inte rätt att posta kommentarer