Thomas Insel, som varit chef över US National Institute of Mental Health (NIMH) förespråkar bättre socialpolitik, inte bara mer hjärnforskning.

Läs mer i Nature.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2022-05-12 22:46
Det är psykoser som handikappar och gör att antipsykotikan kan förlora effekten. Alltså måste för nyinsjuknade psykoser förhindras för att minska handikappet, som man idag väntar på skall långsamt förbättras med tiden. Missbruk är också viktigt då det ger psykossymtom och psykoser. Missbruk förvärrar sjukdomen. Nyinsjuknade måste bli mindre handikappande och få färre psykoser.
Schizofreni
#2 Schizofreni 2022-05-12 16:34
Oj vilka perspektiv.

"Amerikanska fängelser rymmer tio gånger så många människor med svår psykisk sjukdom som statliga psykiatriska sjukhus."

"Endast cirka 40 % av människor i USA med psykisk sjukdom är i någon form av vård och av dessa får bara 40 % eller så evidensbaserad behandling."

" De som kunde vände sig till privata anläggningar; andra hamnade i fängelse eller på gatan. Fängelser och fängelser har blivit de facto mentalsjukhus, skriver Insel. En undersökning från 2014 visade att det fanns tio gånger så många människor med allvarliga psykiska sjukdomar i amerikanska fängelser som det fanns på statliga psykiatriska sjukhus"
Admin1
#1 Admin1 2022-05-12 15:58
Jag tror det viktigaste är att ge nyinsjuknade depåinjektioner och behandla eventuellt missbruk. Men det är inte säkert att det ger någon större effekt även om man kan tro det. Däremot med tiden förbättras de flesta i 40-60 års åldern, men det är tråkigt att inte psykiatrin har effektivare verktyg och behandlingar. Troligen är det bättre att satsa på forskning än dagens vård. Problemet med svåra psykiska sjukdomar är att de påverkar hjärnan så att förmågan att hjälpa sig själv och klara sig själv försämras kraftigt.

Du har inte rätt att posta kommentarer