Det sker en omfördelning av resurserna inom psykiatrin.

Det innebär att ytterligare ett mobilt team inrättas inom specialistspsykatrin för att ge patienter stöd i hemmet, att fem vårdplatser tillkommer inom barn- och ungdomspsykiatrin och att antalet vårdplatser minskar inom vuxenpsykiatrin.

Läs mer hos Region Västernorrland.

Du har inte rätt att posta kommentarer