Metoder behövs för att värdera och stödja det proaktiva patientsäkerhetsarbetet i den patientnära vården.

Patientsäkerhet i realtid i psykiatrin (PiRiP) kan vara en sådan metod.

PiRiP innefattar journalgranskning av pågående vårdtillfällen, samtal med patienter och personal samt återkoppling och diskussion av resultat.

Diskussion med personal kring patienternas synpunkter, iakttagna risker och styrkor i den patientnära vården kan vara värdefull för att öka kunskap och medveten­heten om betydelsen av det egna arbetssättet för patientsäkerheten.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer