Vi vill låta fler vårdgivare kunna avlasta inom barn- och ungdomspsykiatrin och göra vägen till vård kortare.

Vi lovar ett nytt särskilt sjukhus för psykisk hälsa för unga i Stockholm, skriver Moderaterna i Region Stockholm.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Du har inte rätt att posta kommentarer