Fem läkare får Cullbergstipendiet 2022 för att besöka psykiatriska verksamheter i Norge, Nederländerna, Schweiz och USA.

Beata Bäckström, överläkare, regionala specialmottagningen för bipolära och psykotiska tillstånd, BUP, Region Skåne.

Viktor Fabri, ST-läkare, Vuxenpsykiatriska kliniken i Helsingborg.

Catherine Gajland, ST-läkare, BUP, Region Stockholm.

Gina Griffioen, specialistläkare, VUB-teamet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem, Norra Stockholms Psykiatri.

Maria Hedström, överläkare, BUP FoU-centrum, mottagningen för könsinkongruens och könsdysfori i Stockholm.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer