Hur ska det nya psykiatriska sjukhuset vid Åbo universitetscentralsjukhus se ut?

Redan nu finns långt gångna planer på hur verksamheten i sjukhuset ska ordnas och nu inleds planeringen av själva byggnaden.

- Såväl vår egen personal, anhöriga och erfarenhetsexperter har deltagit i över 150 möten som vi haft under ett och ett halvt år, berättar Jesper Ekelund, verksamhetsområdesdirektör vid ÅUCS Psykiatri.

Läs mer hos YLE.

Besparingskrav hos Sahlgrenska universitetssjukhuset innebär att en slutenvårdsavdelning inom psykosvården kan stängas permanent.

Det möter nu kritik från Schizofreniförbundet, rapporterar P4 Göteborg.

– Det är väldigt sorgligt. Personer med schizofreni och på psykoskliniken är en av de svagaste och sjukaste patientgrupperna, säger förbundets vice ordförande, psykologen Lennart Lundin, till radion.

Besparingsplanerna innebär också att fyra tjänster för specialistläkare dras in och att flera fysioterapeuter och kuratorer måste sluta.

Läs mer hos Aftonbladet.

Jeanette Hjortsberg, divisionschef Psykiatri Regiond Dalarna, och Per Segerros, HR-partner senior, Region Dalarna

Under 2019 har Division psykiatri lyckats anställa tretton överläkare och åtta ST-läkare.

Dessutom pågår diskussioner med ytterligare fem läkare.

– Hela divisionen har arbetat hårt för att skapa en bättre arbetsmiljö och göra oss till en attraktivare arbetsgivare och nyanställningarna ger patienterna ökad kontinuitet och tillgänglighet, säger Jeanette Hjortsberg, divisionschef.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Primärvård, psykiatrisk specialistsjukvård eller kirurgi är de områden som genererar flest klagomålsärenden hos Ivo vad gäller brister i information och delaktighet.

Läs mer i Läkartidningen.

Schizofreniförbundet bifaller förslaget att allvarlig sjukdom av alla slag enbart ska behandlas av legitimerad personal.

Dock vill vi påpeka att lösligare och mer allmänt syftande skrivningar hittills missgynnat gruppen med allvarlig psykisk sjukdom.

I realiteten har gruppen inte inkluderats. I lagtexten bör därför framgå specifikt att lagen även gäller allvarlig psykisk sjukdom.

Läs remissförslaget.

Men luckorna behöver täppas till vad gäller en del av de tyngsta vårdbehoven hos psykiatriska patienter, där mycket stora funktionshínder kan lägga omöjliga arbetsuppgifter på personliga assistenter eller kommunal omsorgspersonal.

Vårdbehövande kan bli bollade fram och tillbaka mellan landstingets psykiatri och kommunal socialtjänst – som försöker med växlande placeringar men ryggar inför den kostnad som boende på vårdhem med specialiserad kompetens innebär.

Läs mer i ekuriren.