Gripande människoöden och omstridda behandlingsmetoder möter besökaren när Medicinhistoriska museet i Uppsala håller sommarvisning.

Läs mer i Uppsala Nya Tidning.

Henrik Larsson

Det är en sak jag vill ta upp med dig, och det är vår kommunikation.

Hur mycket av ditt arbete gällande mig har jag rätt att ta del av?

Läs mer i RSMHBloggen.

Sveriges Kommuner och Landsting kraftsamlar för psykisk hälsa med en ny satsning, Region Stockholm omorganiserar första linjens psykiatri till alla vårdcentraler och Norrköpings kommun följer upp effekterna av sina insatser allt bättre.

Läs mer i Dagens Medicin.

När det gäller befolkningens hälsa läggs ofta ansvaret på hälso- och sjukvård.

Detta trots att vi vet att mycket av det som formar hälsan sker långt utanför vårdens räckhåll.

Skolgång, rörelsevana, ensamhet, jämställdhet, utanförskap, föräldrarnas utbildningsnivå – listan på samhällsfaktorer som påverkar hur vi svenskar mår är lång.

Läs mer i Dagens Medicin. Tack Geta för tipset!

Entrén till psykkliniken Säter

Det är slutcurlat med patienterna på Säters sjukhus.

Kritiken efter Sture Bergwall-fallet var skarp: vården måste fyllas med innehåll, inte bara förvaring.

Nu testas en ny samtalsmodell som ska rusta patienterna för ett liv i frihet.

Läs mer hos VårdFokus. Tack vnv för tipset!

Fredrik Gothier, RSMH

Nu är det klart vilka som ingår i regeringens patientråd.

Första mötet hålls på fredag.

Fredrik Gothnier från RSMH är med.

Läs mer i Dagens Medicin.