Hur upplever patienter självvald inläggning i psykiatrin?

När Socialstyrelsen ville veta mer bad de NSPH att bidra med en rapport.

Mårten Jansson jobbar med uppdraget och Revansch ringde upp honom för att höra hur det går.

Läs mer hos RSMH.

Vad tycker de som vårdats inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) heldygnsvård, deras anhöriga samt yrkesverksamma inom området att vården behöver mer kunskap om? 

Var finns det utvecklingsbehov inom BUP heldygnsvård?

I detta projekt lyfts de kunskaps- och utvecklingsbehov som patienter, anhöriga och vårdpersonal tycker är allra viktigast att jobba vidare med för att förbättra vården.

Läs mer hos SBU.

Fler måste få hjälp snabbare anser regeringen som satsar ytterligare pengar på arbetet mot psykisk ohälsa.

Läs mer i Dagens Medicin.

På måndag sker omröstning i riksdagen om budgetpropositionen för 2022. Regeringen har i dagarna presenterat flera satsningar i budgeten gällande psykisk ohälsa.

Hur kommer budgetförslagen påverka personer med långvarig och allvarlig psykisk ohälsa?

RSMH:s styrelsemedlem och tidigare nationella samordnaren för psykisk ohälsa, Kerstin Evelius, ger sin syn på de förslag som ligger på bordet.

Läs mer hos RSMH.

Läkare är dåliga på att sjukskriva.

Inte i bemärkelsen att det sjukskrivs för lite - tvärtom har alldeles för många intyg på att de inte kan arbeta. 

Läs mer i Expressen. Tack Nissegossen för tipset!

Under 2021 skickade PsykosR ut ett antal frågor till 30 enheter som erbjuder psykosvård i Sverige.

Syftet var att uppdatera information om psykosvården som ett komplement till annan data som samlas in av myndigheter och kvalitetsregister.

Informationen är viktig i pågående arbete med införande och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och vård- och insatsprogram för schizofreni och liknande tillstånd.

De flesta enheter (19 stycken) har en särskild rutin för att arbeta med patienter som är förstagångsinsjuknade i psykos och deras närstående.

Läs informationen som pdf-fil.

Med en distanspsykiatrisk mottagning i Västra Götaland tas de digitala mötena till en högre nivå.

Tekniken ska nyttja resurser bättre och erbjuda i princip samma möjligheter som ett fysiskt möte.

»Det efterliknar tydligt känslan av att sitta i samma rum«, säger överläkaren Kajsa Fahlström.

Man har också bestämt att inte ta emot patienter med psykoser den här vägen.

Och möten för vårdintyg får med dagens regler inte göras digitalt.

 Läs mer i Läkartidningen.