Caroline Nilsson

För ungefär en månad sedan såg jag på nyheterna vid två tillfällen att personer som sökt psykiatrisk vård inte fått det eftersom de prioriterats bort, bland annat på grund av hög arbetsbelastning.

Båda fallen fick ett sorgligt slut.

Det sparas för mycket både på psykvården och annan vård.

Den som behöver hjälp blir tyvärr ofta bara en i mängden, anser jag.

Läs mer i RSMHBloggen.

Tillståndet för personer som sedan tidigare lider av psykisk ohälsa väntas förvärras, eftersom coronapandemin leder till ökad isolering, sämre ekonomi och färre kontakter med sjukvården.

Läs mer i Dagens Medicin.

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet har skapat ett mycket bra informationsmaterial kring personcentrerad vård.

De har även skapat en broschyr som går att beställa hem eller ladda ned som PDF. All information finns på deras hemsida.

Läs mer hos GPCC.

Inom allmänpsykiatrin finns i dag cirka 2 900 fastställda vårdplatser i landet, som dessutom prioriteras till patienter där slutenvård sannolikt är negativt.

Hur ska då en person i Sverige kunna få den slutenvård som hen upplever sig behöva?

En möjlighet är att begå ett brott som kan leda till dom om rättspsykiatrisk vård.

I mitten av 1930-talet allokerades cirka 35 procent av alla sjukvårdsresurser till psykiatrin, i dag kanske 5 procent.

Naturligtvis har detta fått konsekvenser.

Läs mer i Läkartidningen.

Att patienter låter bli att söka vård för psykisk ohälsa på grund av rädsla för att smittas av coronavirus har skapat ett ökat behov av bättre hjälp på distans.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Patient Talks Anders Åkesson samtalar med Schizofreniförbundets 1e Vice Ordförande Lennart Lundin om hur vården av personer med svårare psykisk sjukdom kan bli bättre och mer kunskapsstyrd.