Några klassiska och atypiska antipsykotika kan ha bieffekter på glukos och kolesterolnivåerna i blodet säger forskare.

101 patienter med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom fick i en dubbelblind randomiserad studie Leponex, Zyprexa, Risperdal eller Haldol i en fix dos i 8 veckor, men sedan fick dosen variera mellan individer i ytterligare 6 veckor.

Fasteglukos och kolesterol mättes. Leponex och Haldol höjde blodglukos inom 8 veckor, medan det för Zyprexa tog 14 veckor.

Ingen signifikant höjning sågs för Risperdal. Glukoshöjningen var abnormal hos 14 % någon gång under studien (n=6 Leponex, n=4 Zyprexa, n=3 Risperdal och n=1 Haldol).

Kolesterol höjdes för Leponex och Zyprexa efter 8 veckor, men var förhöjd för Leponex också efter 14 veckor. Här låg höjningen inom normalområdet.

Eftersom diabetes och högt kolesterol innebär en allvarlig riskfaktor bör de som behandlar schizofreni vara medveten om detta.

Kommentar:

Att mäta glukos och kolesterol kommer nog bli rutin snart, eftersom risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är förhöjd vid schizofreni. I England så skall den fysiska hälsan regelbundet kontrolleras hos distriktsläkare p.g.a detta.

Källa:

Lindenmayer, J-P., Czobor, P., Volavka, J., Citrome, L., Sheitman, B., McEvoy, J.P., Cooper, T.B., Chakos, M. och Jeffrey A. Lieberman, J.A.
Changes in Glucose and Cholesterol Levels in Patients With Schizophrenia Treated With Typical or Atypical Antipsychotics
Am J Psychiatry 160:290-296, (2003)

Du har inte rätt att posta kommentarer