Järnbrist kan kanske öka risken för akatisi.

Järnbrist har förslagits som en orsak till akatisi.

Turkiska forskare har därför jämfört personer med schizofreni med och utan akatisi samt friska normalpersoner, som kontrollgrupp.

Järnnivåerna i blod var signifikant lägre för de med schizofreni, även utan akatisi jämfört med kontrollgruppen.

De med akatisi hade signifikant lägre järnnivåer jämfört med de med ingen akatisi.

Samma sak som för järnnivåerna gällde för ferritin, som lagrar järn i kroppen. Resultaten stöder att det finns ett samband mellan järnnivåerna i kroppen och akatisi.

Kommentar:

Nu skall du inte börja äta järntabletter om du lider av akatisi. Kontakta istället läkaren och du föreslår att ditt blodvärde kontrolleras - kan göras på vårdcentral. Om du lider av järnbrist kan läkaren skriva ut järntabletter åt dig. Eftersom det verkade som alla med schizofreni hade lägre järnvärden kan det kanske vara bra att ta ett kosttillskott, som Vitaplex-mineral (finns på apotek) för att förebygga järnbrist. Det innehåller dagsbehovet av vitaminer och många mineraler inklusive järn.

Källa:

Kuloglu M, Atmaca M, Ustundag B, Canatan H, Gecici O, Tezcan E.
Serum iron levels in schizophrenic patients with or without akathisia.
Eur Neuropsychopharmacol 13(2):67-71 (2003)

Du har inte rätt att posta kommentarer