Effekten på vikten av Risperdal, Zyprexa, Seroquel, Zeldox och Trilafon har studerats i 3 månader och jämförts.

Metaboliskt syndrom (övervikt, högt blodtryck) med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes, steg 10 % för Zyprexa, men minskade med lika mycket för Zeldox, medan övriga preparat var oförändrade.

Zyprexa och Seroquel gav störst viktökning med en ökning av midjemåttet på 1,75 cm, medan Risperdal ökade med 1 cm och Zeldox var oförändrat.

Trilafon däremot gav en liten viktminskning.

Forskarna drar slutsatsen att det är särskilt viktigt att övervaka metaboliska och kardiovaskulära faktorer, när man tar Zyprexa eller Seroquel, men också för de andra preparaten om man har metabola riskfaktorer sedan tidigare.

Läs mer på Doctors Guide.

Du har inte rätt att posta kommentarer