Viktökning av nyare antipsykotika kan vara ett problem.

Epilepsimedicinen Topimax har då använts för att få viktnedgång.

En studie visade att 60 % fick viktnedgång och att den var i genomsnitt 7 kg eller 7 % hos de med viktnedgång.

Dosen började med 50 mg/dag upp till 100 mg/dag. 17 % fick biverkningar och oftast kognitiv avtrubbning och/eller ökad aptit.

Läs mer på Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer