Antidepressiva medlet Edronax kan kanske reducera viktökningen av Zyprexa med 50 %.

Nya atypiska antipsykotika kan oftast ge problem med kraftig viktökning.

Då aptitnedsättande läkemedel finns som ökar noradrenalineffekten, har en undersökning gjorts om det antidepressiva medlet reboxetin (Edronax), som ökar noradrenalin genom återupptagshämning, kan minska viktuppgången av Zyprexa.

En randomiserad dubbel-blind undersökning gjordes på 26 patienter under 6 veckor och med Zyprexa dosen 10 mg och Edronax dosen 4 mg.

10 patienter i vardera gruppen fullföljde och gruppen med Edronax fick 50 % lägre viktuppgång. I Edronaxgruppen fick bara 2 personer en signifikant viktökning på 7 %, medan i andra gruppen var det 7 personer.

Slutsatsen är att Edronax kan kanske reducera viktuppgången av Zyprexa vid schizofreni och att aktivering av adrenerga systemet kan kanske reducera viktuppgången av atypiska antipsykotika.

Kommentar:

Svagheten i studien är att patientantalet var ganska litet samt att inga mätningar på psykotiska symptom under studien gjordes. Tidigare har visats att diet och motion kan minska viktuppgången med 80 % för Zyprexa. Det finns en magsårsmedicin Nizax, som kan också halvera viktuppgången. SSRI-antidepressiva kan ge viss viktuppgång och särskilt då Seroxat. Eftersom depression är vanligt, kan det vara bra att veta att Edronax kan troligen också motverka viktuppgången och kan därmed kanske bli ett bra alternativ vid behandling av depressioner vid schizofreni.

Källa:

Poyurovsky, M., Isaacs, I., Fuchs, C., Schneidman, M., Faragian, S., Weizman, R., och Weizman, A.
Attenuation of Olanzapine-Induced Weight Gain With Reboxetine in Patients With Schizophrenia: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study
Am J Psychiatry 160:297-302, 2003

Du har inte rätt att posta kommentarer