Hjärtsjukdom är vanlig vid schizofreni, liksom högre risk för diabetes, högt blodtryck och för låga nivåer av det goda kolesterolet, HDL.

Fastän rökning och brist på god kroppslig vård kan vara orsaken till ökad risk för hjärtsjukdom, kan också atypiska antipsykotika bidraga.

I den kliniska studien CATIE studerades under 18 månader några antipsykotikas effekt på hjärt-kärlsjukdom.

Risken för hjärt-kärlsjukdom ökade 0,5 % för Zyprexa och 0,3 % för Seroquel, medan den minskade för Trilafon (0,5 %), Risperdal (0,6 %) och Zeldox (0,6 %).

De med Risperdal och Zeldox hade också något lägre kolesterol.

Forskarna anser att vid valet av antipsykotika till äldre och de med riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom bör man ta hänsyn till detta.

Läs mer på Doctors Guide.

Du har inte rätt att posta kommentarer