Akatisi eller rastlöshet var en vanlig biverkan förr, då höga doser av klassiska antipsykotika t.ex. Haldol användes.

Akatisi kan också inträffa ibland med nya preparat, som t.ex Zyprexa.

Det beror då ofta på om högre doser använts eller om man snabbt ökat doseringen.

Läs mer på Medscape (registrering krävs för att läsa artikeln).

Du har inte rätt att posta kommentarer