Abilify, Zyprexa, Seroquel och Risperdal har jämförts i en undersökning vad gäller sexuella biverkningar.

Abilify gav minst sexuella biverkningar medan Risperdal gav mest.

Ungefär hälften som får gamla antipsykotika eller Risperdal brukar drabbas av sexuella biverkningar.

Sexuella biverkningar kan bero på höjning av hormonet prolaktin, men Abilify, Seroquel och Zyprexa höjer inte prolaktin, men det gör däremot Risperdal och gamla antipsykotika.

Sexuella biverkningar kan göra att det finns ökad risk att man avslutar medicineringen på egen hand.

Läs mer på Medscape.