Risken för diabetes vid schizofreni är förhöjd 2-3 gånger jämfört med normalpersoner och liknande risk verkar finnas för schizoaffektiv och bipolär också.

På senare år har det diskuterats om nya atypiska antipsykotika kan öka diabetesrisken.

En orsak till att risken för diabetes kan öka är viktökning, som en del nya antipsykotika har som biverkan.

Abilify och Zeldox ger liten viktökning och verkar kunna användas om man får problem med förhögt blodsocker av antipsykotika.

En undersökning har därför gjorts över rapportering av diabetesbiverkningar för olika antipsykotika i FDA:s databas.

Zyprexa och Leponex hade störst risk för diabetes.

Zeldox, Abilify och Haldol hade minst risk medan Seroquel och Risperdal låg mitt i mellan.

Läs mer på Medscape.