Kvinnor är mer mottagliga än män för viktökning av antipsykotika och bantning är mindre framgångrik för dem för att minska senare metabola, lipemiska och hjärt-kärlrisker.

Död i hjärtkärlsjukdom för vilken män i hela befolkningen är mer sårbar för än kvinnor, är disproportionellt ökad för kvinnor pga antipsykotika.

Även i barndoms och ungdomsåren uppträder mestadels de allvarliga antipsykotikabiverkningarna (fetma, diabetes, blodfettrubbningarm mm) hos flickor.

Prolaktinhöjande antipsykotika ger en rad störande symptom, oftare hos kvinnor än hos män, minskar bildningen av könshormon och stör fruktsamheten.

Antipsykotika som ger trötthet kan ge viss risk under graviditet och viktökningen kan öka risken för födelsekomplikationer.

Läs mer på Medscape.