Psykos och manodepressiv sjukdom ökar risken för kardiovaskulär sjukdom och diabetes. Livsstilen en bidragande faktor.

Patienter med risk för diabetes bör följas regelbundet avseende viktförändringar, fasteblodglukos, blodfetter och blodtryck.

Excessiv viktökning bör motverkas.

Kardiovaskulär sjuklighet uppträder ofta parallellt med diabetesutvecklingen och bör motverkas genom kardiovaskulär prevention följande allmänna riktlinjer.

En förbättrad livsstil avseende kost, fysisk aktivitet och social aktivering kan sannolikt gynnsamt påverka riskprofilen vid psykisk sjukdom.

Källa:

Stig Attvall, Björn Eliasson och Peter Nilsson
Ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och diabetes hos psykiskt sjuka Livsstilen en bidragande faktor
Läkartidningen 100, 2353-2355 (2003)

Du har inte rätt att posta kommentarer