Sväljsvårigheter kan vara svårigheter att svälja och känslan att maten fastnar och skapar hinder i matstrupen.

Det kan vara obehagligt och kan också ha allvarliga konsekvenser, som lunginflammation och kvävning.

Olika antipsykotika har sagts kunna orsaka sådana besvär och flera mekanismer har föreslagits.

De som riskerar sådana problem är de som har använt antipsykotika lång tid och har extrapyramidala biverkningar eller personer som nyligen startat med antipsykotika eller som nyligen ökat dosen.

Läs mer i Prescrire International.

Du har inte rätt att posta kommentarer