Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beslutat att lägga till varningstext för alla atypiska antipsykotika (Zyprexa, Leponex, Zeldox, Seroquel, Risperdal) med budskapet att de kan vara förknippade med högt blodsocker och diabetes. Tillverkaren av Zyprexa jublar, men inte de andra läkemedelsföretagen. Varför?

Eli Lilly, som tillverkar Zyprexa, har offentliggjort brevet från FDA, därför att varningen gör att alla atypiska antipsykotika framstår som lika i detta avseende. Egentligen så ger Zyprexa och Leponex mest viktökning av alla preparat och därför högst risk för stegrat blodsocker och diabetes.

Tillverkarna av Seroquel, aripiprazol (Abilify) och Zeldox (kallas Geodon i USA) är mycket missnöjda över varningstexten och tänker protestera till FDA. De anser inte att deras preparat behöver denna varningstext.

Varningstexten är litet luddig och lyder: "However, epidemiological studies suggest an increased risk of treatment-emergent hyperglycemia-related adverse events in patients treated with the atypical antipsychotics studied.". Bedömare i USA anser att i längden kommer Zyprexa, som är ett av världens 10 mest sålda läkemedel, att förlora marknadsandelar till andra preparat med mindre viktuppgång som biverkan, som t.ex. Abilify.

Källa:

Forbes.com