Kognitiv dysfunktion som ofta ses vid schizofreni kan vara kopplad till negativa symptom och läkemedelsframkallade extrapyramidala symptom visar en ny japansk studie.

Eftersom rapporter finns om att kognitiv nedsättning är kopplad till lägre socialförmåga och livskvalité är behandling för att förbättra den kognitiva förmågan fundamental.

Ansträngningar bör göras för att minimera antipsykotikaframkallade extrapyramidala symptom för att förbättra den kognitiva förmågan.

Läs mer i NEWSMedical.