Haldol verkar kunna utlösa den minskade storleken på hjärnan, som forskare förknippat tidigare med schizofrenin själv, enligt nya rön presenterade på en kongress i New Orleans i veckan.

Det är resultatet av en studie som gjorts för att jämföra nya och gamla antipsykotika.

En känd auktoritet Professor Lieberman anser att Haldol möjligen kan användas i uländer.

Haldol och det nyare Zyprexa gav båda symptomlindring vid förstagångsinsjuknade.

80 % förbättrades med Zyprexa medan 66 % för Haldol.

263 personer ingick i studien som var randomiserad (slumpmässigt val av läkemedel). Kognitiv förmåga och hjärnröntgen testades.

Enbart Zyprexa gav en statistiskt ökning i kognitiv förmåga. Hjärnröntgen visade att hjärnan krympte praktiskt taget enbart i gruppen, som fick Haldol enligt Professor Jeffrey Lieberman, som leder studien. Minskningen var främst i frontalloben och på 14 kubikcentimeter. Ingen volymminskning noterades för Zyprexa utan möjligen en volymökning i temporalloben. En del av hjärnan caudate ökade med Haldolbehandling, vilket tros bero på Haldolens starka dopaminblockad.

Doserna var på 5-20 mg/dag för Zyprexa och 2-20 mg/dag för Haldol. Akutbehandling var i 12 veckor och kontroller gjordes under försöksperioden upp till 104 veckor.

Dr Lieberman sa att den logiska slutsatsen av dessa resultat är att aldrig använda Haldol, men ändå många utvecklingsländer har inte råd med nyare läkemedel och Haldol är bättre än ingenting.

Kommentar:

Att Haldol har en negativa effekt på hjärnan har rapporterats nyligen för råttor, som fick en försämrad nervcellstruktur och signaltrafik. Ytterligare studier på råtta skall göras med nya och gamla antipsykotika under 180 dagar för att man vill studera effekterna på frisk hjärna.

Doserna av Haldol upp till 20 mg/dag kan tyckas höga, men enbart Haldol hade denna negativa effekt. Det tyder på att det inte har med den antipsykotiska effekten att göra och då har det inte samma betydelse att den "antipsykotiska" doseringen av Haldol ibland var hög.

Professor Lieberman är mycket framstående forskare, men studier där olika röntgentekniker har använts har tidigare varit omstridda. Det är nog klokt att inte ge Haldol till nyinsjuknade innan medlet har blivit frikänt från dessa ganska allvarliga invändningar. I Socialstyrelsens nya kunskapsöversikt för schizofrenivården sägs att nya antipsykotika skall ges till unga nyinsjuknade eftersom de är mer biverkningskänsliga.

Källa:

Schizophrenia.com.