Personer med schizofreni har sämre hälsa än vad man hittills trott enligt forskare vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

13-20 % hade oupptäckta kroppsliga sjukdomar och över 50 % var överviktiga.

Orsaken till detta kan bl.a. vara moderna atypiska neuroleptika enligt veckans nummer av Dagens Medicin.

Av 110 studerade personer hade 13-20 % förhöjt blodtryck, puls, glukos och triglyceridnivåer i blodet, som var oupptäckta.

För varje person i gruppen, som hade behandlat högt blodtryck hittades 3 nya dvs högt blodtryck är 300 % vanligare. Mer än 50 % var överviktiga.

Professor Rolf Adolfsson,Umeå anser att studien är ett tydligt tecken på att den kroppsliga problematiken negligeras i psykiatrin.

Övervikten kan delvis vara orsakad av antipsykotika och särskilt de nyare medlen Leponex, Zyprexa och Risperdal.

Även livsstilsfaktorer och genetiska faktorer kan dock inverka och försvåra ett orsakssamband.

Professor Adolfsson föreslår hälsoscreening vid schizofreni.

Ett förslag till sådan hälsoscreening håller de på att utarbeta med riktlinjer för vad man skall göra när man får avvikande värden. (Dagens Medicin 47, 2003).

Kommentar:

Om en hälsoundersökning önskas, så går det säkert bra att diskutera det med sin vårdcentral. Ring själv eller be anhörig eller kontaktman göra det. Vid övervikt är det särskilt motiverat. Viktigt är att vårdcentralen vet vad de skall göra. Fasteblodsocker, blodfetter, blodtryck och EKG samt rutinprover bör enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt kontrolleras. Kroppsvikt och BMI bör nog också ingå. Be att vårdcentralen skickar en kopia av resultaten till din klinik.