En Friskvårdsbok som RSMH publicerade för något år sedan inleddes med en handfast drastisk varning: 

”En varning till dig som använder läkemedel för schizofreni, manodepressiv sjukdom och andra psykiatriska funktionsnedsättningar. Du uppmanas att vara observant på tecken som diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar samt rubbade blodfetter.”( S 4 Friskvård & livsstilsfrågor – Vägen mellan medicin, biverkningar och hälsa, RSMH, 2009).

Läs mer vad Jimmie Trevett skriver i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-02-27 13:11
Att antipsykotika ger diabetes och hjärtkärlsjukdom anses av många vara en sanning. Men läser man SBU:s utvärdering av antipsykotika finner man att tydliga bevis för en stor riskökning saknas för både diabetes och hjärtkärlsjukdom. T.ex Clozapine som ger störst viktökning minskar dödligheten jämfört med antipsykotika utan viktuppgång.

Jag tror andra saker kan vara betydelsefullare, som rökning och missbruk samt stillasittande. Jag har också känslan av att överdödligheten kan bero på de genetiska faktorerna som kan ligga bakom schizofreni. Om det är så kan det vara svårt att helt förebygga överdödligheten. Bästa sättet att minska överdödligheten är antagligen rökavvänjning.

Du har inte rätt att posta kommentarer