FDA

Amerikanska FDA varnar för att Zeldox/Ziprasidon har kopplats till en sällsynt (6 fall i hela världen), men allvarlig hudbiverkan (DRESS), som även kan påverka andra delar av kroppen.

Inflammation kan drabba lever, njurar, lungor, hjärta och bukspottskörtel.

Om du får feber med hudutslag och/eller svullna lymfkörtlar sök vård genast.

Läkare skall genast avbryta behandling med Zeldox/Ziprasidon om denna biverkan misstänks.

Läs mer hos FDA.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-12-16 12:37
Jag uppskattar att en minst 0,5 miljon har fått Zeldox. Risken är liten. Dödligheten i denna biverkan är 10 %.

Du har inte rätt att posta kommentarer